RABOS-radiostationerne hjælper dig, hvis du har brug for hjælp og din telefon ikke virker p.gr.a. strømafbrydelse

 

I tilfælde hvis strømforsyningen er nede i et større lokalområde, der hvor du bor, vil din telefon, mobiltelefon og internetforbindelse hurtigt ophøre med at virke.

Hvis du på grund af akut sygdom eller anden ulykke har brug for at tilkalde hjælp skal du:

 1. Afprøve om din telefon virker
 2. Overveje om du eller en hjælper kan henvende dig på nærmeste hospital, Falckstation  eller politistation
 3. Hvis dette ikke muligt, eller på anden måder er uhensigtsmæssigt, kan du eller din hjælper henvende dig på en RABOS radiostation.

En RABOS-radiostation fungerer også når strømmen er gået og vil oftest kunne viderebringe meddelelse om din situation til den relevante hjælpetjeneste

Sådan kommer hjælpen frem med RABOS

 

 1. Du eller din hjælper henvender dig til en RABOS station med anmodning om hjælp. 
 2. RABOS stationen udsender et nødkald – Kaldet besvares af en anden RABOS station, lokaliseret i et område af Danmark, hvor der fortsat er strømforsyning. – RABOS fjern-operatøren noterer dit nødkald
 3. Rabos fjern-operatøren ringer 112 på dine vegne og videregiver dit nødkald 
 4. Alarmcentralen meddeler dit nødkald (via det offentlige beredskabs interne kommunikationstjeneste) til den relevante hjælpetjeneste i dit lokalområde.

Hold øje med RABOS. Vi er under udbygning, og der kommer hele tiden nye RABOS stationer til

Husk: Hvis strømmen går, så dør din telefon

Lav i god tid en seddel  med oplysning om

 • Nærmeste hospital
 • Nærmeste døgnåben Falckstation
 • Nærmeste døgnåben politistation
 • Nærmeste RABOS radiostation

 

Sæt sedlen et sted, hvor du nemt kan finden den (også i mørke !). F.eks på din eltavle

 

Læs mere

Kan strømmen svigte i Danmark ?

 

Det danske El-net er af meget høj kvalitet og har en meget høj grad af forsyningssikkerhed, men vores El-forsyning kan ikke sikres fuldstændigt mod mulige nedbrud.

Strømforsyningen i Danmark kan bryde ned som følge af en teknisk fejl eller IT-fejl, eller som følge af en bevidst kriminel eller fjendtlig handling mod El-nettets forsyningssystemer og IT-systemer.

Læs mere

Her er RABOS

RABOS-radiostationerne drives af statscertificerede radioamatører på frivillig ulønnet basis

RABOS-radiostationerne hjælper med at få din anmodning om hjælp frem til det nærmeste beredskab, hvis strømmen svigter, telefonerne ikke virker og du ikke har andre muligheder.

RABOS-radiostationer findes i et antal kommuner spredt over hele landet i alle danske regioner.

 

Hold øje med RABOS. Vi er under udbygning og der kommer hele tiden nye stationer til.

 

RABOS fungerer inden for rammerne af et frivilligt, ulønnet borgerinitiativ. Hver enkelt RABOS radiostation vil gøre sit yderste for at yde den bedst mulige kommunikationshjælp, men kan ikke garantere for funktionaliteten under alle forhold. Alle RABOS operatører har tavshedspligt, men radiomeddelelserne sendes ukrypterede og vil kunne overhøres af andre med det rette udstyr.

følg os på facebook

Facebook