Radioamatørernes Borgerservice.    

Radioamatørernes Borgerservice i Danmark


RABOS-radiostationerne i Danmark hjælper dig, hvis telefonnettet er nede p.gr.a. strømafbrydelse

I tilfælde hvis strømforsyningen er nede i et større lokalområde, der hvor du bor, vil din telefon, mobiltelefon og internetforbindelse hurtigt ophøre med at virke.
Hvis du på grund af akut sygdom eller anden ulykke har brug for at tilkalde hjælp skal du:
 1. Afprøve om din telefon virker
 2. Overveje om du eller en hjælper kan henvende dig på nærmeste hospital, Falckstation  eller politistation
 3. Hvis dette ikke muligt, eller på anden måder er uhensigtsmæssigt, kan du eller din hjælper henvende dig på en RABOS radiostation.
En RABOS-radiostation fungerer også når strømmen er gået og vil oftest kunne viderebringe meddelelse om din situation til den relevante hjælpetjeneste

RABOS-radiostationer findes i alle danske regioner samt i et antal kommuner spredt over landet

RABOS-radiostationerne drives af certificerede radioamatører.
RABOS-radiostationerne hjælper med at få din anmodning om hjælp frem til det nærmeste beredskab, hvis strømmen svigter, telefonerne ikke virker og du ikke har andre muligheder.

RABOS fungerer inden for rammerne af et frivilligt, ulønnet borgerinitiativ. Hver enkelt RABOS radiostation vil gøre sit yderste for at yde den bedst mulige kommunikationshjælp, men kan ikke garantere for funktionaliteten under alle forhold. Alle RABOS operatører har tavshedspligt, men radiomeddelelserne sendes ukrypterede og vil kunne overhøres af andre med det rette udstyr.

Kan strømmen svigte i Danmark ?

Det danske El-net er af meget høj kvalitet og har en meget høj grad af forsyningssikkerhed, men vores El-forsyning kan ikke sikres fuldstændigt mod mulige nedbrud.
Strømforsyningen i Danmark kan bryde ned som følge af en teknisk fejl eller IT-fejl, eller som følge af en bevidst kriminel eller fjendtlig handling mod El-nettets forsyningssystemer og IT-systemer.

 

Læs mere

 

Husk: Hvis strømmen går, så dør din telefon

Sæt i god tid en seddel op på din El-tavle med oplysning om
 • Nærmeste hospital
 • Nærmeste døgnåben Falckstation
 • Nærmeste døgnåben politistation
 • Nærmeste RABOS radiostation

 

Læs mere

Sådan kommer hjælpen frem med RABOS

 1. Den nødstedte borger eller dennes hjælper henvender sig til en RABOS station med anmodning om hjælp. 
 2. RABOS stationen udsender et nødkald – Kaldet besvares af en anden RABOS station, lokaliseret i et område af Danmark, hvor der fortsat er strømforsyning. – operatøren noterer oplysningerne fra nødkaldet
 3. Operatøren ringer 112 og videregiver indholdet af meddelelsen
 4. Alarmcentralen meddeler beskeden (via det offentlige beredskabs interne kommunikationstjeneste) til den relevante hjælpetjeneste i den nødstedtes lokalområde.