Om RABOS

RABOS - Radioamatørernes Borgerservice

RABOS drives af Experimenterende Danske Radioamatører, Birkerød Afdeling.

RABOS er en platform som stilles til rådighed for de danske certificerede radioamatører.

Formålet med platformen er at sætte de tilmeldte radioamatører istand til at yde kommunikationshjælp til borgerne i deres lokalområde i tilfælde af et større strømsvigt,  hvor telefon og internet sættes ud af kraft.

 

 

RABOS arbejder i overensstemmelse med

  • dansk lovgivning og bekendtgørelser administreret af Energistyrelsen om anvendelse af radiokommunikation i Danmark
  • internationale bestemmelser administreret af International  Telecommunication Union om anvendelse af radiokommunikation.

International Telecommunication Union

Place des Nations
1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int

LEDELSE

Hans Bonnesen

ret. vice-president Agfa-Gevaert A/S

Formand

Radiostation:  Birkebakken 25, 3460 Birkerød.

Radiocertifikat (Call): OZ5RB.

Ole Püschl

speciallæge i almen medicin

Sekretær, kasserer, lægefaglig medarbejder, WEB redaktør

Radiostation:  Herman Bangs Vej 9, 3460 Birkerød.

Radiocertifikat (Call): OZ1OP. 

Stephan Mûller

Ingeniør

Teknisk medarbejder

Radiostation:  Skovduevej 8, 2970 Hørsholm. 

Radiocertifikat (Call): OZ3SM

Michael Rosenby

cand,jur.

Juridisk medarbejder

 

Radiocertifikat (Call): OZ2ON. 

Stig Kristiansen

 

 Teknisk medabejder

Radiostation:  Ryetvej 99, 3500 Værløse

Radiocertifikat (Call): OZ3XO

KONSULENTER

Jesper Fogh Bang

Ingeniør Stærkstrøm

Konsulent på nødstrømsanlæg

Radiostation:  Elmevej 10, 3500 Værløse,

Radiocertifikat (Call): OZ1XB.

følg os på facebook

Facebook