Amatørradiostationer

Radioamatørernes Borgerservice er i testfase

Når RABOS er idriftsat vil siden her vise adresserne på RABOS-radiostationerne i Danmark

RABOS-radiostationer

En RABOS-radiostation er en kompetent amatørradiostation som sender og modtager meddelelser mellem radioamatører fra  hele Danmarks område og langt ud over Danmarks grænser.
RABOS operatørerne er kompetente og erfarne radioamatører, som er eksaminerede og tildelt certifikat fra de danske  telemyndigheder,
En RABOS-radiostation kan fortsætte med at sende og modtage meddelelser i tilfælde af at offentlige og private teletjenester samt internet er nede.