Risikobillede

Aktuelle risikobilleder for strømudfald i Danmark

 Risiko for et pludseligt udfald af strømforsyningen til et større område af Danmark er tilstede.  Dette kan ske ved en utilsigtet teknisk eller IT-teknologisk hændelse, og det kan ske som en tilsigtet hændelse med udgangspunkt i kriminalitet, terror eller handlinger fra en fremmed magt.

 

 

Den danske beredskabsstyrelse vurderer *)

at ”Omfanget af cybertruslen fra formålsbestemte hand­linger på verdensplan og dermed også mod Danmark stiger kontinuerligt. Den tekniske udvikling betyder samtidig, at truslerne er i kon­stant forandring” …….”Strømforsyning, varmeforsyning, elevatorer, vandforsyning, internet, mobilnet mv. kan derigennem blive på­virket af cyberhændelser”.

Energi-, forsynings- og klimaministeriet vurderer **)

Konklusionen er, at der er en trussel mod de danske energisektorer, og at et
angreb mod de danske energisektorer kan have alvorlige konsekvenser. Der
ses et forøget antal cyberangreb mod kritisk infrastruktur internationalt over
de seneste år, og der er ikke nogen antydning af, at dette vil ændre sig

 

Ved et strømudfald i større områder af Danmark vurderer center for cybersikkerhed ***)

at adgang til telefon, mobiltelefoni og internet afhængigt af de lokale forhold vil bortfalde straks eller efter få timer.

 

 

Der er mange eksempler på strømudfald som følge af utilsigtede hændelser.

Feb 2019: Strømafbrydelse som følge af fysisk hændelse

Et af de senere eksempler er fra februar 2019. Et schweizisk entreprenørfirma var ved at bore i et hul inde i Salvodor-Allende broen, der forbinder det centrale Berlin med forstaden Köpenick. Et minut senere skete det, der ikke må ske. Boret ramte ved et uheld to 110 kV kabler, hvoraf et var et reservekabel. Det medførte, at 65000 beboere øjeblikkeligt var uden strøm – og det varede 36 timer, før problemerne var overvundet. Telefoner, mobilnettet, trafiklysene samt gadebelysningen faldt ud. To hospitaler i området måtte gå over til nødgeneratorer, men det ene havde fejl og måtte lukkes ned.

 

2015 Strømafbrydelse i Ukraine som følge af IT-angreb fra fremmed magt

Et cyberangreb udført med bl.a. ’BlackEnergy 3’, en computer malware, havde angiveligt ramt mindst tre regionale energiudbydere. Malwaren, som i dette tilfælde frakoblede flere elektriske understationer fra distributionsnettet, havde tidligere været anvendt til at angribe statslige myndigheder og medievirksomheder i Ukraine samt energileverandører både i og uden for landet.
Denne hændelse var skelsættende, da det var første gang, det kunne bekræftes, at et cyberangreb var direkte involveret i en større strømafbrydelse

RABOS adresserer udfordringen

RABOS vil kunne adressere udfordringen, men vil ikke kunne dække alle borgernes behov for kommunikationshjælp, men den hjælp, som gives, vil have afgørende betydning for de berørte borgere.

Efter omkring 3 døgn kan det forventes, at hospitaler og nødtjenester ikke længere fungerer. Tidshorisonten for RABOS planlagte kommunikationshjælp er derfor begrænset til de første 3 døgn efter indtræden af et strømudfald. Hvis strømudfaldet varer mere end 3 døgn, vil den fortsatte funktion af RABOS bero på lokale ad hoc vurderinger.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

*)  Nationalt risikobillede kap 11. Udgivet af Beredskabsstyrelsen i Danmark 2017

**)Energistyrelsen: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne Udgivet januar 2019

***) Fagbladet Ingeniøren. April 2017: ” Thomas Due Jørgensen, beredskabskonsulent i Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed. Hvad sker der med telefonien ved strømsvigt?.

***)Energistyrelsen: Cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne Udgivet januar 2019

følg os på facebook

Facebook