Telefoni og internet ved strømsvigt

Hvad sker der med telefoni og internet hvis strømmen svigter

 

Thomas Due Jørgensen, beredskabskonsulent i Forsvarets Efterretningstjeneste,
Center for Cybersikkerhed skriver i fagbladet íngeniøren, apr 2017

I en situation med et totalt strømsvigt afhænger forholdene i telenettene af flere forhold, f.eks. strømsvigtets varighed og geografiske udbredelse, samt hvilke sikringsforanstaltninger teleudbyderne og brugerne selv har gennemført. For at vurdere fordele og ulemper er det derfor nødvendigt at kende de konkrete omstændigheder mere detaljeret. Hvis vi forstiller os et stort strømudfald, som det, der ramte Sjælland og det østlige Danmark i begyndelsen af nullerne, arbejder Center for Cybersikkerhed med følgende scenarie for, hvordan situationen for brugerne af telenettene kan tænkes at udvikle sig, og dermed også hvordan strømsvigtet påvirker de forskellige slags telefoner og internet

 

Den første time

Strømudfaldet bevirker, at teleinstallationer uden batteri-backup eller nødstrøm afbrydes. Det vil umiddelbart berøre mobiltelefoni, hvor de antennepositioner, dvs. basestationer, i by og på land, som ikke er sikret med batteri-backup, vil falde ud.
Mobilnettet vil dog stadig fungere, idet der normalt er et antal basestationer med batteristrøm, typisk i 4-6 timer, og antallet af disse basestationer er tilstrækkeligt til at dække området med mobiltelefoni. Tætheden af aktive basestationer vil dog være mindre end før strømudfaldet, og antallet vil gradvist blive reduceret, i takt med at batterierne mister deres effekt. Øvrige umiddelbare konsekvenser: - Brugerne kan anvende håndholdt mobiltelefon, så længe der er strøm på batteriet i håndsættet. - Brugere vil fortsat kunne anvende analog fastnettelefon. Det skyldes, at dette telefonsystem strømforsynes med strøm fra centraler, der er sikret med nødstrøm fra nødstrømsgeneratorer. - ISDN-telefonen, der benytter de samme forbindelser fra centralen til brugeren, vil normalt være afbrudt, da den yderligere kræver almindelig strømforsyning hos brugeren. For ISDN2-udstyr er det imidlertid muligt at strømforsyne en enkelt telefonterminal med basale funktioner ved hjælp af strøm fra centralen. - Brugernes adgang til internettet, herunder internet-telefoni via router/modem vil være afbrudt, da der med strømudfaldet ikke er offentlig strømforsyning. Tilsvarende for virksomheder og institutioner m.m., som ikke har sikret sig med nødstrøm.

Erfaring har vist, at selv om mobilnettet i princippet er åbent og fungerer, vil det hurtigt blive overbelastet som følge af, at mange brugere på grund af den særlige situation forsøger at ringe på samme tid. Brugerne vil derfor sandsynligvis opleve, at de de facto ikke kan ringe eller bruge deres mobiltelefoner til sms og data, da de ikke kan få adgang til mobilnettets ressourcer.

Konklusionen er derfor

at den almindelige bruger meget hurtigt vil være uden reel
mulighed for at anvende offentlig telefoni - bortset fra den analoge fastnettelefon.
Sikkerheden ved at have en analog telefon er imidlertid også begrænset, da flere
og flere har afskaffet den analoge telefon. For de brugere, der stadig har en analog
telefon, er det derfor tvivlsomt, om de kan bruge den, da modtageren for et evt.
opkald med stor sandsynlighed benytter en mobil- eller internettelefon.
Efter 6 timer

Efter 6 timer kan det ikke længere antages, at udbydernes batteri-backup
fungerer. Mobilnettet vil derfor ikke længere være funktionsdygtigt, idet der ikke
er strømforsyning til mobilmasterne.
Også de dele af fastnettet og udbydernes backbone, der ikke har nødstrøm fra en
dieseldrevet generator, vil begynde at få problemer.

Efter 24 timer

Udbydernes dieseldrevne nødstrømsgeneratorer vil formentlig begynde at løbe
tør og have behov for genopfyldning.
Afhængig af udbyderens beredskabsplanlægning vil de evt. have planer og lagre,
som sikrer strømforsyningen i en periode, men det må antages, at det kun er
tilfældet i begrænset omfang.
I scenariet er det forudsat, at det kun er det østlige Danmark, der er ramt. Der vil
derfor stadig være en række telesystemer m.m. i resten af landet, der fungerer. Da
der imidlertid er tale om et samlet kommunikationssystem, er det uvist, hvordan
kaskadeeffekter fra den ramte del af netværket vil påvirke resten af landet.

følg os på facebook

Facebook