Værdier

Vores værdier

 

RABOS medlemmer er dedikerede til at hjælpe borgerne i deres lokalområde i tilfælde af udfald af områdets telefon og internetforbindelse

RABOS medlemmer er kvalificerede og certificerede radioamatører.

RABOS medlemmer stiller deres kompetancer og tekniske potentiale til rådighed for deres lokalsamfund i tilfælde af nødsituationer.

RABOS medlemmernes radiostationer er velbyggede og vel vedligeholdte.

RABOS medlemmernes stationer fungerer uafhængigt af den offentlige el-forsyning.

RABOS medlemmerne er erfarne radiooperatører

RABOS medlemmer har viden og praktiske færdigheder, til at kunne drive en effektiv radiostation.

RABOS medlemmer deltager i beredskabsøvelser og er veltrænede i stationsbetjening, og i at samarbejde med andre radiostationer.

 

følg os på facebook

Facebook